soja sadha

Soja sama nee tenda. Mai kita papa luka. Kita ngada papa mengga ade. Sai ta maso ena SOJA SAHDA ngesi punu sara kita. Miu ta ghoe rade, ghoe mena ta rede nee taa dau mau punu sara kita wie. Udu kedi rede, ai dau ndeli mesi mai kita papa sadha , mengga ade papa mbeo koo weki. Mai kita tau muri wado pata pede koo ine tana ame watu kita.

Jao inga wengi pira kami kae ari nggae dima wado nua. Ena kapa sola kami punu sara kita. Datu ta fai nggae ata Kota Keo, imu tana mona pake  kami sodho kami  negha ebho ka mera ndia tana Jawa. Imu sodho imu hera ata imu koo ta tungga ha wuda rua ndia Jawa wado punu negha nggu’u ngga’a, bhide negha ghewo punu tei sara nua.

Jao tei datu blog Oji ata Ende imu nee dae tau punu sara Ende. Bhide ata Ende ngada mogha ngasi tei sara Ende. Ata Keo mbeo ngasitei sara Ende. Ebe ata Islamu na ngasi tei sara Ende mesa. Ena pasar-pasar sa minggu sandeka woso resi ka orda imu ngasitei sara Ende.

Jao ata Lomba, uru ide ke jao punu sara ata mau ghoe wodo wata nuka mena.

Jao dhei utu ria, ngara datu liwu ta demba tudi ena SOJA SAHDA. Mai papa sadha jengo kita.

Advertisements

46 Responses to soja sadha

 1. tanagekeo says:

  Pelajaran agama untuk katekumen di Maunori. Datu ine faingga’e ngga’e rua. Imu koo belajar agama. Guru ade ine Wuda, Ngga’e Ndewa datu ngga’e pira? Nggae tedu, dhewo koo ine Wuda lagu dhajo so’o. Kau sada ine, guru agama sodho. Guru ade ta ha ngga’e wadi. Kunda Ngga’e Ndewa datu ngga’e pira? Kunda suara mere dhewo: Ngga’e Ndewa datu ha ngga’e wi’e.

  Ine Wuda ngajo ena nia ko’o ine Kunda. Nga’o ta dhewo nggae tedu wi’e sada. Kau sodho wadi tungga ha ngga’e wi’e ide emba?

 2. tanagekeo says:

  WARUNG SATE H.GIYO WEDI MERE
  Jao nu mai mona maso kantor. Jao uru paspor jao. Ena rada puu Imigrasi wado nuka Cijantung jao tudi ena WArung SAte H. Gyo ena singi rada wee universitas Empu Tantular. Ora dera tuka mbepu.

  Wee jao serdadu ta fa mbue modhe nggae rua. Hopa hai. One ate jao dhese pu, modhe hoe tau jadi serdadu. Imi koo rua oa sate. Sate boge todo mere ngata. Ae dual jao bhedo reta rade. Sunga sate teru menge pawe. Jao mebo weki, mae pesa pora longo taku petu lo, la nai.
  Jao ora sate manu, sop nasi , es campur. Jao perlu ae segar, jao minu pocari. Harga mbeja-mbeja Rp. 44.000,- ( mbudu wutu liwu wutu). wedi mogha. Jao piki ana goo ta kema ena perusahaan kami datu ta simo tungga liwu bhudu rua. Mesu mogha.

  Jao ee ha ndeka jao eru ena hotel dau Surabaya nambu tambu bapa puu de do’e demba dia Jakarta. Imu tei ta bon. Ngedo te tungga eru bhodo oo. Te ngara ine kau tei imu mesu mere joi te, bapa punu lagu weto udu. Wedi ngedo.

 3. tanagekeo says:

  Jao telepo imu mona dhewo. Imu ade te telepo koo sai pake bahasa Indonesia.
  Jao: Are U mr. Amado? Contact me asap pls. Mr. Douglas
  Amando: I am on meeting. No time 4today and 4tomorrow.
  Jao: No problem.
  kami papa sambo dheko sms. Imu sodho waktu mona bhodo ngara pake bahasa ata kena nua imu dhewo. Ebho-ebho jao tuli:”Ngedo”
  Amando: Te sai te.
  Jao : Te Tali ata Lomba
  Amando : Mae tipu tiu kami. Mete pu sai?
  Te jao punu ongga Amandus ata Jawawawo, nambu te kema mena Maumere. Imi aki koo Aloysia Ndese, weta koo alm P. Piet Wani ata Tariapo, reta , Dewa.

 4. Sry says:

  Jao bingung mo niu bhida emba, jao baca blog te jao rasa sena tumbee bhida jao reta nua Niondoa tercinta. Maaf, jao ngada minta tolong tentang Peo Enda upacara adat reta Maunori. Ngara mbeo tolong pusi ndia blog te e. Oh iya jao ari koo Kae Valens.

 5. widodo,soelistyo says:

  Istilah ana suko nembu te : IPISUJA : Ipimbuu Sudah Jaya : KPD : Kreasi Putra Daja : RDC : Romba Development Center : WWC : Wajo World Creative, imu koo peka ke, kalo wado reta nua, mungkin nua kita maju i…. Jao Biasa Simo Email puu imo koo, te imu koo rencana buka usaha Santan, sejenis santan kara, ne buka usaha produksi arang tempurung, jao rasa modo mogha…

 6. Mae Ngasi, kalo nee, ta tersinggung…
  Te cerita puu jao ma dhatu ana goo, biasa papa tata ne bapa bara papa momo, imo koo rua papa enge, ria ka mogha…. dera ke dera setu, mbeo dhato dera pasa maunoli:
  Bapa tata ndi’i made rede rade wee sao koo bapa gasa, imu mengga bapa bara ngedo kau kau buru-BURU kai PASA tau apa…. dera ma dhatu poa..

  Bapa Bara ndedu TAKU PASA TUTU, lagu soo lipo lapo ….

 7. tanagekeo says:

  @ widodo:Ide-ide kreatif perlu dikembangkan dan didukung…

 8. no name says:

  ai, ate jao ide emba mbeja ho tei blog te, fongan mona rembu kita te ngara imu suko mbue, kita tiwo sama-sama, jao dede ana mahasiswa keo tengah mo tau pertemuan ke, mungkin iwa reta wawo, pas ne ulang tahun ke 10 organisasi mahasiswa keo tengah kupang… kita harus, imu koo peka ke ta tau maju ko keo tengah, mbana tei, dora sai. modo….

 9. tanagekeo says:

  JAO RASA ODA REKE TA PAWE. NGARA KITA FONGA, MBEJA KITA SUKO MBUE PAPA LUKA. BHODO KITA NGESI REKE. ODA MURI DU DERA KITA JOI KURA. APA WADI KITA MENGA SUKO MBUE , WOSO TA DAHTU DHARO ENA INEAME.
  JAO RASA MAI MEMBAJ KITA SUKO MBUE NAPA NUA, KITA PAPA SODHO TA NGARA NE’E DAE DONDO NE’E NO TELEPO. KITA NGADA PIDI HA NGGAE NAPA NUA TAU TULI MEBJA TA NGARA KO’O KITA ATA KEO TENGAH TA NGGEDHO NUA. KITA TA NEMBO NGGAE ODA MBEO NE’E NGGAE TUKA…..MAI KITA PAPA PUNU DHEKO TELEPO, SMS, E-MAIL ATAU APA SAJA….. MODO MONA….?????

 10. vincent says:

  Hidup Nagekeo..

  ngao cuma numpang tanya.
  kawan2 Ada yang punya kamus bahasa nagekeo ?
  saya ingin memperdalam bahasa nagekeo terutama mengenai syair-syair, dan bahasa-bahasa adat….
  kalo ada yang punya tolong dikabari ya!!!!!
  hubunga saya lewat email cencest@yahoo.com
  thank’s semuanya…

 11. tanagekeo says:

  @ Vincent: Nambu te Pater Dr. Philipus Tule SVD, Ledalero sedang merampungkan kamus bahasa Nagekeo (Keo-Mau).

 12. eman says:

  dera,kombe,poa,du… rembu miu ta baca tulisan nga,o. nga,o puu reta puukodi desa kotowuji barat ata biasa weta ngara desa KOBAR…. nga’o moo oa dukungan rembu kita. kami reta listri ma dae maso, ai miu moo ila bhodo, kami mera teo puu jama penjaja jeka te… kami keu ai piri mbuku miu… mai kita sama-sama tau ndala nua oda kita…………

 13. tanagekeo says:

  @Eman: Terima kasih negha dhato ena blog te. Penerangan, air minum masih belum terlayani dengan baiik ena nua oda kita. Ini harus menjadi perhatian ana ongga ta kita pidi jadi wakil kita di dewan. Imu koo mae demba tunggga tau nggae suara , negha bhodhu botu bhide potu. Taungga tau mboo tuka fai ana imu.

 14. tanagekeo says:

  ROKO NGARA, NINDI NIA
  Pu’u de doe nambu jao tau blog te, jao roko ngara jao. Te woso mbeo, datu tai niu jao kae,ari, bapa, om dan ada juga ta niu jao embu.
  Jao terpaksa tuli tero ena blog te. Ena te kita ngada papa luka.

 15. Philipus Tule says:

  Eman, jao sena tuu mbee baca oda pata pede kau, miu ta reta puu kodi. Sira reta puu kodi dae datu listeri. Jao e nenga wado. Negha ha mbudu iwa rua (1996), GOLKAR kampanye nambu negha wee PEMILU dau pasa Maunori. Yosef Nai Soi mogha datu nambu nde. Sira ta reta Wajo (jao dhatu nenga kae Ambros Fea) imu koo ndera medo nee tau pete pede bhida te: Kami ta Reta Wajo nee Boa Mau, kami oa ena miu tadi ta nee api (Ke imu koo sii koo listeri nde).

  Te kau Eman mogha tau pata pede wadi bhida sira reta Wajo, tapi utu sira reta Puu Kodi.

  Papa tiwo miu ana sakola nee miu ta negha kema nama nua oda ta reu, mai wado nua nee tau ndera medo kita dau Bai, wee wewa kato Bupati. Tau pata pede ta sama: Oa tadi ta nee api… he he

  Modo Eman, kau sodho nee kae Vitalis Ranggawea mogha….

  Jao ngatu tii miu pata ta ria, ama ta pawe nambu dera Natal nee Iwa Wuda ta baru (2010) utu rembu miu ena tana dau….

 16. tanagekeo says:

  Jao sena Pater Philipus sadha ena soja te. Jao rasa Pater Lipus mona mbeo ta ngara soja sadha te. Bhodo mona apa. Jao ana murid koo Guru Bene ta istimewa. Jao Tali…..

 17. yulius says:

  hallo,,,,,ja’o ata rade ghoe,,,,, ja’o mo’o ade te ne’e om tali ta emba ke….. dan te ena emba…… !!!!

 18. yulius says:

  ja’o te ne ana ko’o URSULA NGGUWA,,,,,,, !!

 19. Manshur says:

  Slam kenlan ngara jao “manshur”jao ata maundai embu kajo jao pu,u tudi wado worowatu,bpak jao ngara jae,embu jao ngara ibrahim ndoa,skrg jao kema ndia ternate,di TAMBANG NECKEL.

 20. Tanagekeo says:

  @manshur: Kau ana Jae emba? Jae Siti sada? Mae ngasi ngara sada. Uru kau sodho puu tudi wado. Jao ana koo bapa Nodus Rangga Wea mena Lomba. Jao ta ndii ndia jakarta. Bhodo nambu tee kami ana ta aki nggae dima esa ndia jakarta. Ari jao ha nggae negha mata ndia Jakarta wedu ta ana nggae rua. Tabe woso. Mendi weki ria, jao ama kita ngada papa luka ha ndeka. …Terima kasih negha sadha ndia te…

 21. Manshur says:

  Jao ana ko,o jae siti,ma,e ngasi io kmi lg mbe,o sira om2

 22. Tanagekeo says:

  Ari somba.. kau Manshur ana koo No’o Siti. Jao sena kita ngada papa mbeo. Nambu bapa mata sira rade Maundai demba mbeja. Puu nambu petu lo bapa Dulla Lida demba papa luka nee jao mogha. Jao tudi rade sao koo INe Siti.Bapa Dulla mona mbai sehat. Datu embu koo Ine Siti Pesantren ndia Bogor, nee ana koo Abu rade Mauwedu. Bhodo jao dae papa luka. TABE WOSO….

 23. Manshur says:

  Om jao mbe,o tgga om anto,ne,e bi2 ibu margo.mgkin ta sira om2 ta pesa jao lgu da,e mbi mbeo,dulu nene rangga mata ke jao dau kaltim.te nene dula nengha lagu seha,tunga ingha lgu mona dede,

 24. Tanagekeo says:

  Manshur, miu ena ata kita nggae pira? Usaha supaya datu ata kita kema mogha ena, tau datu ta wee weki, nee mogha ngada daka tii oda kema tau nggae tuka….

 25. Manshur says:

  Ata kta mona datu ndia,mende ata me,e ndia,bru ena tempa kema jao ata flores tungga jao ha nga,e…rencana jao mo,o si,i ardin mo,o naindia,podho imu imu dhatu sekola,klu minde woe ka,e ari mo,o kema ndia ne,e jao,mai nuka ndia.klu mo,o hub ja,o te no hp jao.081344992518.email.ary_zhando@yahoo.com.

 26. Manshur says:

  Ata kta mona datu ndia,mende ata me,e ndia,bru ena tempa kema jao ata flores tungga jao ha nga,e…rencana jao mo,o si,i ardin mo,o naindia,podho imu imu dhatu sekola,klu minde woe ka,e ari mo,o kema ndia ne,e jao,mai nuka ndia.klu mo,o hub ja,o te no hp jao.081344992518.email.zhando_ary@yahoo.com.

 27. Tanagekeo says:

  Manshur, modo napa kita papa sodho….

 28. Ternate says:

  Knal kan nama sya,ferdi,sya asli putra ternate,di sa,at sya bka di blog ne,knpa muncul bahasa flores alias nagekeo,saya suka bget bca krna ada tman sya org flores kmpungnya keo tengah.yg ksi terjmah bhasa indonesia.

 29. Tanagekeo says:

  @Ternate/Fredy: Trima kasi woso, sudah buka dan baca blog ini. Memang ini blog orang kampung dengan gaya orang kampung atau orang Jawa bilang wong ndeso. Semula blog ini tujuan untuk memperkenalkan nama nama tempat dan orang dari kampung supaya masuk dalam khasanah mesin pencari google saja. Biar bisa mendunia. Karena saat ini apa saja yang terjadi di sepotong sudut wilayah, dia berada dalam wilayah dunia. Untuk itu perlu kita kenalkan pada dunia. Modo papa pawe nee ata Keo Tengah, Manshur, kebetulan kami ha la mina.

 30. Datu atambingu rade nua kita…
  Ngara imu Gati…
  ata kita rade nua menjadikan Gati seperti tanda alam akan datangnya berita duka
  kalau ena sao datu ta petu lo… mbeja ke gati nai nuka reta sao.. pasti liwu punu… woe ta weki lo ke dera negha nge kiri.. artinya moo mata…
  tapi yang paling berkesan buat saya dari Gati adalah istilah MESU WEKI NGONGGO PORA….

 31. Tanagekeo says:

  Saya pernah berlibur di kampung membawa istri dan seorang anak saya. Perjalanan panjang dari Maumere, ke Bajawa. Dari Bajawa ke Mauponggo dan naik perahu motor ke Mauromba jam 10 siang. Tiba di Mauromba sekitar jam 3 sore.
  Ada beberapa orang segera datang ke rumah menyapa saya serta berkenalan dengan istri yang baru pertama kali datang. Tidak seberapa lama seorang datang mengapit tas. Gati kepi tas ena engge. Nai reta todo. Bhodu eta bhodo. Jao negha mbeo Gati ata mbingu. Istri saya diam saja. Tak berapa lama saya mengatakan pada Gati: ” Ongga, to’o kita nuka rade guru Rangga (Severinus). Sira nambu tau pora. Jao simba kai windi nee imu. Kami berdua berjalan sampai di Sape. Saya menghindari dia sambil berdiri di balik pohon kelapa dan kembali ke rumah. Gati terus berjalan menuju ke barat.
  Ketika saya sampai di rumah, istri bertanya dimana tamu bertas tadi. Hari itu tumben Gati berpakaian agak rapih. Tidak menampilkan kegilaannya.

  Mesu ko’o weki, ngonggo pora, masih sering saya dengar di tanah rantau. Waktu itu kami melangsungkan pernikahan adik Albert di Ambarawa. Weta-weta termasuk Ima datang dari Malang. Albert langsung bilang oe weta weta koo Gati. Mesu weki, ngonggo pora. Semua ketawa…

 32. ADELGONDA says:

  SAYA MINTA TOLONG TERJEMAHAN KE DALAM BAHASA INONESIA.MKSI

 33. Tanagekeo says:

  @Adelgonda: Terima kasih sudah mampir. Maaf kalau banyak kata-kata dalam bahasa Nagekeo. Saya terinsipirasi oleh blog orang Philipina dalam bahasa Inggris tetapi lebih dari separuh dalam bahasa Tagalog.

 34. abin says:

  salam kenal kae ari,ngao suko wajo,nua pauijo.monggo dukung mogha ne inisiatif ko kae ari nde sadha soja te.ngara mona kita bidha turis nde nua dhato pau,se koo bahasa daerah dato mbeo ne ghewo ede kai pau nama nua ata de a wuda ko rua.

 35. abin says:

  Ne’e ame ka’e a nggae ata manggarai pedalaman,ha ndeka imu nggo pasiar nde sa’o ko’o pater wasser ta nga’o mera.pas imu moo dhodho tai imu maso nde kmar wc,kebetulan pake wc duduk nde ke.imu mona mbeo tei wadi ngara ko wc duduk,imu ingo ango pau nggae ko kloset nde,pas nga’o lewat imu niu,,,
  “ai ari menga emba koo kloset?” ngao toki nde ko wc duduk nde,imu ade wadi ke dhodho tau ida emba ke? oko ke simba jegi regi pau?ngao ngasi ke pake bhodu wie,mae nai nuka reta wawo.imu ade pau wadi ma emba ko ae tau siram? Nga’o toki nde tombol ta tau nggodho ko ae nde,imu simba tekan pas ae nggedho imu igha,imu ngasi dhoe ari te tau ida emba te oko te simba hoho neo pau te? ngao ngasi nggedhe odo bapa tena ko imu ke imu me’a meti,imu tungga ngadho reku-ngadho reku simba ngasi “dhoe oko peka te pake listrik penga iyo? ngao simba dewo “E bapa ne’e kabel menga te,”nga’o toki nde pipa menga sama toko sumbu,padahal pipa ke tau ae mbana nuka nde kloset ke.ngao pedi punu kesa-kesa mo tau imu soo heran wadi.one ate ngao ngasi ame kae te mbana nama nua ata ata simba tawa mata.

 36. Jao tee ata kita mongha, jao puu rede witu mauara jao tee ndia sorong papua. Salam kenal tii amekae

 37. Tanagekeo says:

  Silve, jao sena baca blog te.. tabe woso pu’u ena jao. Jao puu nua Lomba.

 38. riusaaron says:

  Kita te ngara papa luka ena rantau bhidhe kuma pesa dhato isi, padahal kita te ko la mina mea. Utu ria kita papa jengo ena da e dondo te. Uru kita nggae ta tona mona, negha todo wia nama sepu tana ata. Bhodo tana vuni mbui kita mae ghewo. Mai kita sama-sama papa dhu mumu nee pata pede ta moo tau ria pawe koo nua oda kita. Tabe woso mai kami ndia papua barat.

 39. riusaaron says:

  Ame kae slamat Natal & thn baru 2012 puu kami ndia sorong…. kami ndia liwu mere ata kita puu mena lomba mauara.

 40. Tanagekeo says:

  Dhei ri’a, tabe pawe puu ndia Jakarta. Ate jao sena, gai gode, Rius sodho datu woso ata kita ena Sorong. Mai kita papa pawe, papa mengga ade, kai nee ari, reu peka kita ngesi papa ako lao.

  Blog te jao sengaja woso bahasa daerah tau eku wado dema ena odo punu tei sara kita. Ena Facebook datu kelompok Nagekeo Bersatu, nee mogha Kita Ata Maunori, ke mende bahasa kita sara ma’u penga.

  Tabe woso tii kae ari, minda woe ta ena. SELAMAT NATAL NEE TAHUN BARU ede negha lewat.. Kita ama mo’o Ine ame embu kajo ta mata mudu ri’a do’e tuda mudu wa’u muri nee mbeja kita, moo ama ena Nggae rade ne’e Ndewa reta sipo kita ri’a sagho kita modo. Kema tei ghawo luka, weki ria do modo.

 41. alfons no says:

  dera…..jao Alfons No, ana ko’o bapa Toni Embu….nambu te jao kema mera ndia Merauke…ngara ne’e video, ngara mona rekaman di nggo damba nee bebi ndera sara kita, jao oa kirim ti jao…nu mai wado nua, mona sempa mo nggae…

 42. Tanagekeo says:

  Alfons, jao mona datu, bhodo mona apa, napa jao papa sodho nee ata kita ndia Jakarta supaya bisa rekam.

 43. alfons no says:

  ndia meroke, sira ta so’o kae ame percaya jao tau uru ana suko mbu’e kita pu’u ngada ne’e Nage keo….jao mogha nambu tiwo liko ko’o nu nange kita reta….jao mo’o tau ko’o buklet go’o, mo’o sira ana go’o ta ghako mere ndia ngada baca tau mbe’o ko’o falsafah hidup, nilai2 adat ne’e budaya kita reta….jao woso download pate pede ta bapa wedu ena wewa te…trima kasih woso ….ngara nee nu nange kita reta, jao oa bapa qirim ti jao….ta jao reke modo tungga nu nange “Lo’a ne’e Pake”…ngara ne’e ta pesa, ngatu jao…modo..

 44. Tanagekeo says:

  Alfons, jao dhei ria, kau negha dhato dhu ena doka da’e te. Kau tau jao semanga wado tuli ruri ena blog te. Negha lagu ha ebho mona tuli. Dera te nde 100 pengunjung negha baca. Jao rasa sena moo perhati wado. Jao ama ngada guna tau tii miu ena. Bhide datu fonga informasi, rapa papa sodho. napa jao ade ona lewo sira ta pesa. Nee jao tuli ena te. Modo dhei ri’a, tabe pawe…

 45. selestinus says:

  mat pagi.. kami ndia malng…/// ngao ngada minta bantuan…./// klw ada buku tentang// paham dosa// menrut adat keo// atau informasi mengenai paham dosa menurut adat keo ngao minta/// tolong

 46. AB. Raturangga says:

  Tabe mbeja ha mindawoe ka’e-ari Ndu’a-Ma’u. Salam Papatei (salam jumpa)
  Ja’o pu’u USU Mo tau mbe’o weki kita ngasitei soal pemahaman budaya Nagekeo secara adat/tradisional maupun pemahaman budaya Nagekeo yang lebih universal. Bho riwu ee miu mena nee miu rade -udu rede ne’e eko dau. Ndia doka kita mutu tau punu-punu muri ne’e lera. TAU SI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s