pata ta Nage

┬áMiu Mosa Boa Laki Ola ta Edu. Miu Mosa mona ata noto toda, miu Laki mona ata noto ngasi. Miu Mosa tana, miu Laki watu, miu Mosa wiwi miu Laki lema, miu Mosa ngai, miu Laki zede. Miu tebhe ulu pulu, miu tebhe eko pongo, miu tebhe kolo sa toko, miu tebhe tali sa tebu. Sezu ne zebu zili, pata ne peka mena. He nenga ta modhe neka, pata ta modhe neka, imo sa Nagekeo ne lele negha. Pata ta modhe neka jeka pebe ebu naa ana. Maku Hoga Edu….lila ba dhu sia fanga ba dhu da, jeka tana lie jeka watu wonga. (cyrilus Bau Engo)
Mosa mona noto oa laki mona noto pai mosalaki tau wia ngai,mo tau su sudhu dhu pebhe ebu ne na,a ana mae kira ngia ne tabhe pawe,one nia podi kita gone me,a ngasi pesa kita kolo sa toko tali sa tebu.

15 Responses to pata ta Nage

 1. Rada Mere says:

  Kata keke miu mae lele, lako ta’a lau mala miu mae yaka.. Miu yaka olo boba ngaba…

 2. Rada Mere says:

  kata keke zele keli meze,miu ma’e bai lele,ngaza fonga lele beo ne’e ngaba meze,ko’o pata ke tebhe pawe be’o latu ola wole kele..lako ta’a lau kisa mala, mosa ola poke kogha neze ne’e tuba,poke sala kogha loja weki poba ngaba.poa poa leza miu. . .

 3. Rada Mere says:

  Dewa zeta, Dewa ta molo mema…Gula zia ana sarani dia wawo tana…
  Ga’e zale, Ga’e ta pawe ae
  Pengi pawe ana sarani dia sa pale
  Kami pai Ema Dewa tefa nizo kami
  Muzi modhe meza pawe
  Dheko zala bhela zala ko’o agama
  Dewa Ema, Dewa ‘Ana Dewa Ngai Santo
  Sipo modhe sagho molo
  Imo kami sa kapo… (Cyrilus Bau Engo)

 4. Rada Mere says:

  Dewa zeta, Dewa ta molo mema…Gula zia ana sarani dia wawo tana…
  Ga’e zale, Ga’e ta pawe ae
  Pengi pawe ana sarani dia sa pale
  Kami pai Ema Dewa tefa nizo kami
  Muzi modhe meza pawe
  Dheko zala bhela zala ko’o agama
  Dewa Ema, Dewa ‘Ana Dewa Ngai Santo
  Sipo modhe sagho molo
  Imo kami sa kapo…

 5. Rada Mere says:

  eku-meku ne’e doa delu
  Modhe-modhe ne’e hoga wo’e
  ko’o ata kita ma’e dhede beke punu ko’o nga’o
  Ata kema kita ngusa kema ma’e moni,ngusa ne’e vucu unu me’a ma’e tuga ta’a pai nama doa delu
  krna nge’ bukan jaman wali

 6. Marianus lowa says:

  Ae ngasi pata pele de nia iwu meze.Solo ana dhegha tawa kili mezo ne’e ata.Mo kau solo iwu to’o jogho,mo kau ana ata waga sama -sama.Mo kau ono iwu mona mozo,mo kau enga ata dhato se’a.

 7. Marianus lowa says:

  KURA APA *Mona dole lele noto toda.Tebhe nga’o tei ne’e ana mata.Kau bana papa dhawi lima.Ne’e oga kena lau dermaga. **Ate ko sai ta mona nge’wa.Jeka kelo ka nga’o mona ngala.De nia nga’o kau podi kogho so.Wa’u logo nga’o kau ne’e ata ewo. Reff: Ta kau ono nga’o mona mozo.Ta kau kega nga’o dheo dhada.Ele ta goe nga’o gae ngusa ne’e.De weki ta kura ko apa. Syair dan lagu: Marianus Lowa

 8. Marianus lowa says:

  “Pese tenu ko’o ine ne’e ame ta modhe ngusa lele.Pea dhewa na’u nena ine ema ngusa pedha.Mo miu be’o pie ne’e ta zi’a.Mo beo ne’e ko’o bhela zala ada tana,bhela zala agama.”(sezu ebu netu pata kajo waja)

 9. Marianus lowa says:

  PISU KASI *Nuzu-nuzu mona tei aka dhu.Nenga-nenga mona tei aka gena.Ko’o muzi ta susa nesi talo.Ola ngasi nga’o ta ana alo. **Mesu walo wai weki te’bo nga’o.Muzi meza ta bholo teki teo.Mete ne’e ka’e azi ipi bhali.Ka’e azi nga’o mona ne’e sai. Reff: O Ga’e sipo zi’a sagho molo.De Kau Ga’e nga’o pisu kasi.Nga’o pai ti’i pati singi wiwi.Tau ate ze’de nga’o wizo dhizi.(syair dan lagu : Marianus Lowa)

 10. Marianus lowa says:

  DHEI ZI’A NE’E GA’E KITA(Syair untuk lagu rohani natal/koor gereja kalau diperlukan) *IMU leba pea pata sa tiko tana.Pea pata ta fa ate kita.Glo . . . . .ria in ex cel sis Deo.Moi so’i sala negha leba. **IMU leba weo kita muzi molo.Leba pea zala ma’e me’ze ge’pa.Glo . . . . . .ria in ex cel sis Deo.Moi so’i sala negha leba Reff: Mai sai kita tau pata sa.Ne’e uku ada Yesus Ga’e kita.Mai sai kita egi dhei zi’a.Dhei Ga’e kita moi so’i sala.Paka go laba bebi ja’i tau se’i Ngaza Ga’e kita.Tau pata bhea sa mo’o milo Ngaza Ga’e kita.syair:Marianus Lowa

 11. AB. Raturangga says:

  Mosalaki CB. Engo ne’e Tali ata Lomba, perkenalkan nga’o/ja’o AB. Raturangga. Baca sepintas saja, karena nga’o tidak paham secara utuh arti pata ta Nage. Namun ate nga’o rasanya takjub dan dengan model sair-sair seperti ini. Menarik untuk dibahas, kalo bisa diadakan forum diskusi produk-produk budaya Nagekeo atau parsial apakah budaya Keo dan budaya Nage. Mari kita selangkah lebih progresif mona terpaku pada hal-hal politis tetapi lebih konsern pada kebudyaan Nagekeo saja atau budaya Flores. Ema CB. Engo mohon “gayung bersambung-kata bersahut.” Tabe Ema/Bapa/Ka’e/Ari..

 12. atanagekeo says:

  Ulu nugu,taga laga,kungu bubu,logo una,Mo’o Weki Zi’a Lo Molo mo’o Peni Bi Wesi Meze ,Dhou Tei Nuka Ne’e ,Dhadhi Bi,Mesa Kapa

 13. atanagekeo says:

  Nage ta tube pawe,,,, Keo lai tau be’o,,, be’o ta keo mna bholo be’o,,, pawe ta nage mna bholo pawe,,, ngra ngta nagekeo ata gesu negha weyo puu ma le be’o,,, nagekeo pi te sara pata ata gesu ngasi,, mi siba toto dhili,,, ningi imu lai giri,,, ta ba’i imu mn bai yai,, ngara ta ena ele mna feka imu siba se’a,, ngao lai sdho kita ta suko bhoko nee ta bu’e co’o,, pata ma’e laga taga,, ata tku pama kita ena ngara,,, wiwi ma’e bai isi,, lema ma’e bai teka,, ola teko ka kage,,, pata ata gesu puu nebu,, ta suko sekolah negha bai mere ele koo pata pele negha mna gha bai papa lele,, ta bu’e sekolah negha bai nai kungu raki negha mna gha bai yai,,, ini hx skilas buat yg mngerti,

 14. atanagekeo says:

  BUJUNGAJI KOBE : O GA’E NE’E DEWA NGA’O. . NGA’O PUNU TARIMA KASI UZU KO’O OLA MODHE GA’E TA MONA SAI DOZE.PU’U POA JEKA KOBE, GA’E TI’I PATI TUGA TA PAWE,GA’E SIPO SAGHO WEKI MAE NGA’O,GA’E ZOKA MALEKAT TA MILO SI BHAGA PAMA JAGA NGA’O LOGO NIA,NEBU NGA’O LA’A MO MA’E APA TAKA,GA’E PEA DHEWA NGA’O DE ZALA TA DA SASA BHILA WULA DALA,GA’E TAU ZEU PU’U KO’O OLA WOLE KELE KO’O SETA TA KOKA E’E,GA’E NGA’O TA MILO MEZE.NGA’O UKU ADA TUGA GA’E ZETA DE’DHI.WEO SAI ATE NGA’O DHEKO BHILA ATE KO’O GA’E TA MILO.NGA’O PAI AMPO IMO KO’O SALA LEKO NGAO TA NEGHA BAI WOSO.PAMA JAGA NGAO KOBE NADE NE’E PAWE.O ATE MILO YESUS TA NGUSA TAU ADA,TAU ZI’A DHU OLO OLO.AMIN. (Marianus Lowa)

 15. atanagekeo says:

  Ema Lambert Laga Nenu,
  Dewa zeta Gae zale ta egha kau umu lewa
  Ine Ame Ebu Kajo ta weo kau muzi ebho dhengo
  Kau dhadhi bi mesa kapa, kau dhadhi beo zezo be’o
  Ana ebu, ebu kajo nusi nange bholo lala wa, lobo so jeka nama wolo ta sadha jeka nama mala, pu’u ta dia we’e, jeka wa’u zili na
  Bholo kobe ne saze, leza ne peja.
  Mesi ta dua ‘uma kami ‘enga nuka, mesi ta la’a nebo kami fonga bhego.
  Bholo wai ko’o mata kami bhego mona ngala,
  Uzu wai Dewa ta enga, Gae ta ghawe, Ebu Kajo ne taso sawo. Ema Lamber Laga Nenu, la’a zi’a-zi’a.
  Kau ne meza peka papa da, pai sa’I ena Dewa zeta Ga’e zale, Ine Ame Ebu Kajo ta mata ulu wau muzi.
  Tefa nizo pepe zi’a pelu molo imo ana ebu kau dia ma toto woso.
  Demu moo weki zia lo molo. Dua uma nuka sao, dhou tei nuka ne’e.
  Demu moo bho bhia lelu lowo lala bhia kata mala, dhadhi moka haki mesa susu lalu. Demu moo peni bi wesi meze, ngo ma’e mo ghawo ma’e bhalo. Goa demu moo tolo loza, Jawa demu moo tolo laa, oga tau noa ngaba tau mala. Kaju ta bhaga zala, ku’a bu’a dhua, tali ta sepe nete eta beta wutu. Kami pai ena Gae Dewa dheko wau Kristus Dewa Ana. Amin (CB ENGO)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s