Pata Pede

Ena wewa te, kita ngada tuli pata pede ata mere. Pata pede koo ine embu kita. Jao negha tiwo like pata pede koo ata mosa daki. Oda ama jao kita ngada papa kesa wiwi, sai mbeo poa wengi rua wado reta nua, kita dhatu madi papa punu nderi sara kita.  Modo.

47 Responses to Pata Pede

 1. tanagekeo says:

  . koo to’a, ma’e jeka doka mboda, taku kita wini ngane mona.
  Ata kema kita ma’e nande,
  taku ata ka, kita tuka mange”

  AMA RIA
  Ine ame embu kajo
  ta mata mudu ree doe
  ta mbeo doa ghewo doa
  mai ka papa fala
  minu papa pinda

  Moo weki ria do modo
  ta ndii sao mera tenda
  weki tolo do waja
  dhadhi mbi mesa kapa

  wiwi liwu dema ngasu
  kedi mena wodo rade
  sao todo basa damba
  ngii ki ngongo tangi
  nitu jimu ndii wiki
  miu mere medha
  Moo ndii sao mera tenda
  nee keta fa mera ja
  moo umu dewa kamu dema
  tau ndii sao mera tenda
  moo wesi wawi ngi’i, peni manu tala
  moo mbi mbi mbeka mbeka…

 2. tanagekeo says:

  Ta Tepu Dheo Ha ko’o Tana Watu
  1. Tana ko’o ine embu
  2. Ine tana ame watu (ta ngala tana)
  3. Ine ku ame lema ( ta teke tana watu)
  4. Nio tiko eu tako ( ta tuka kema uma)

  Mbeja ko’o tana watu ke oda wedu sira ta ine embu.
  Ine tana ame watu, ke sira ta rada pero la mina ta dhapi ne’e ine embu (turunan langsung, garis lurus puu ta bapa),.
  Ine ku ame lema sira ta tau jaga tana watu. Tana ko’o ine embu menga mere watu dewa, ha nggae uru tado, negha ke papa bagi mbeja sira ta simo pama nee jaga tana kita sodho Ine ku ame lema. Imu koo mogha kema uma nee toni sono.
  Pata nio tiko eu tako ke sodho ko’o sira ta kema uma lema, kemba mbue kaju, negha ke toni sono nio ne’e eu. Ngara nio nee eu mere, ta wunu ngeha todo tiko tako todo papa dhuka sai’i , sira ta jugu mbojo lo, lunga fange kema uma jugu tau toni sono, tana ta ha bege tak ke oda dhe ko’o imu ko’o.

  Bhide kae ari minda woe rasa pata te sada sodho ne’e tau modo. Modo utu ri’a (tks). Tabe

 3. tanagekeo says:

  UDU EKO KO’O TANA WATU

  1. Tana mére Ende
  Watu déwa Jawa

  2. ’Udu mbe’i kédi
  A’i ndeli mesi

  3. Puru wundu mbudu wutu
  Négha mona dhu

  4 Tana ha bhabha
  Watu ha di’e (nggehga)

  5 Dange wai toko pale
  Bhondho wai toko odo

 4. tanagekeo says:

  DULI DANGE TANA WATU

  1. Duli dange , tenda ape
  2. Ponggo kaju waja, pate are una
  3. Woka keda mbera, pate are kalo
  4. Sai ta pi singi rete rai, mota bhide pora mese
  bhide mina. (supa jaji tii ata ta mada tana ata)

 5. tanagekeo says:

  TI’I RIA PATI PAWE

  Kami ti’i mona wiki
  kami pati moda dai
  asa miu to’o mae ndi’i
  mbangga ma’e mera
  Miu punu ma’e todo dangga
  poke ma’e todo ndore
  miu wiwi mae isi
  dema ma’e de’e
  Ngara to’o ndii mbanga mera
  poke todo ndore, wiwi isi dema deu
  ko’o kami wado ena kami.

 6. tanagekeo says:

  MATA RE’E

  Ta negha tama tuka ine
  ta negha wena tana au watu
  (negha wena ine tana au watu)

 7. nando doke says:

  kami kai puu tana dhadhi
  nggae ae tau muri pawe
  kami mbana puu tana daka
  nggae ka ndia tana ata.

 8. Terima kasih woso Om utk posting tentang pata pede.
  Saya dan keluarga di Bandung sering sering buat ucapan syukur untuk beberpa hal. Sebagai uangkapan doa, harapan dan keinginan, saya ingin mengungkapan dengan kata-kata dalam bahasa daerah/pata pede yang saya rasakan punya arti yang sangat mendalam.
  Terima kasih atas psoting ini, semoga pata pede ini dapat berguna bagi saya juga. Tks n selamat mengabdi untuk masyarakat Nagekeo. Semoga Om sukses dalam cita-citanya…..
  @Marsi: Terima kasih juga karena ikut mendorong saya menghimpun kosa kata bahasa kita. Pada mula saya rasa bahasa kita agak miskin kosa kata. Tetapi menurut seorang peneliti wanita dari Australia yang menulis tentang ini dan menetap beberapa bulan di Maundai bahasa memiliki kosa kata memadai.

 9. tanagekeo says:

  Jao de dama menga te wado puu reta nua. Bapa kami Arnoldus tama tuka ine. Ngga’e negha niu wado imu ena 15 januari 2009. Bapa mata mbupu. Dheko oda punu ko’o bapa umu imu iwa 90. Imu dhadhi tahon 1929. Ta tu’u mbe’ ho mona, imu tungga sodho imu so’o ari iwa rua pu’u ena Bapa Gaspar Gero (1927). Bapa Gaspar datu catatan uru imu sekola mere. Jadi Bapa soo ari iwa rua.

  Kae ari sa’o tenda ne’e nua oda toki jao tau sulu fu muda ngi’i. Taku datu ta mona mbe’o sulu fu, muda ngi’i. Ana sulu fu, embu muda ngi’i. Ana sulu fu mo’o tau gati ngai, embu muda ngi’i mo’o tau simba seru. Ja’o gati bapa tau ndi’i nua ena mera oda.

  Ja’o mona ndi’i mena nua ngge dera-dera. Ja’o napa ndi’i mera dau Bay. Nambu bapa mboka mata jeka o’i tane bhoti, datu ta ja’o piki istimewa.
  Ja’o tei kema sama ko’o ka’e ari sa’o tenda kami Ta Pau Bero. Idi eo ta te ako tu’u mbe’e. Nambu mata re’e imu ko’o ne’e pebhu tindu tau papa kesa daka. To’o papa jogho, wangga papa daka. Kura papa kesa, mbapa papa penu. Jao rasa oda ari’a pawe ko’o ka’e ari sa’o tenda. Nama ngga’e ridi-rede, mbojo lo ena pu’u dapu. O’i tane bhoti, dheka bako ne’e embu mame, tu’a eja, meja ka’e ari sao tenda mutu wado. Papa punu mbeja ko’o oda kema. Evaluasi. Ta istimewa imu ko’o piki mogha ide emba rada ta so’o modo ko’o oda kema wesa poa ne’e wengi rua.

  Jao punu utu ri’a, jao dhei ri’a mbeja oda kema mbeja ka’e ari ata Pau Bero.

 10. barukutahu says:

  PATA SUDHA SEDHA

  Ae lowo labo, goro sudha bhadho (Air sungai Lambno mengalir hilir mudik)
  Pemberian yang diperoleh karena adanya aktivitas saling memberi.
  Pata ’ai sai kita (Kita sebaiknya mengucapkan kata pamitan)
  Bubarlah kita
  ‘Ana tu weta n awu (anak dan saudari yang dihantar)
  Keturunan saudari
  Ana sulu fu, embu muda ngi’i. Ana sulu fu mo’o tau gati nagai, embu muda ngi’i moo tau simba seru (anak sebagai perajut rambut, cucu sebagai penanam gigi)
  Pewaris yang diandalkan.
  Kaju papa rada, are mbao nete (kayu penghalang jalan, talipernitang jalan setapak)
  Penghalang dalam perjalanan.
  Nai tei dera ari (Nanti lihat pada hari anda/adik)
  Nanti lihat kemudian.
  Ate lo rende ngewa (hati sakit dan pikiran marah)
  Rasa tersinggung dan sakit hati.
  Ma’e ’au monda( jangana seperti aur bundar)
  Jangan putar belit (putar lidah)
  Ta negha wena tana aau watu (Mereka yan g telah di bawah tanah dan batu)
  Mereka yang telah meninggal.
  Mboka jeka awu (Jatuh sampai ke tanah)
  Kalah total
  Bhide ade dheko neka(bagaikan lalat mengerubungi luka)
  Bagai pengikut setia
  Petu keta ara ja(yang panas telah jadi dingin/sejuk)
  Kesembuhan seutuhnya
  Asa mboka wake kotga mmbegha tule (pagar runtuh ditegakkan, kota runtuh disusun lagi)
  Perkawinan sororat (janda dikawini oleh saudara suami, baik oleh saudara kan dung, un kerabat yang berstatus saudara)
  Wuka dika degha dapu (membongkar tungku, membongkar dapur)
  Soerang janda dikawini oleh suami baru yang tak ada hubungan kekerabatan dengan suami pertama.
  Beo ora nata (ditengah kampung)
  Pusat atau sentra kampung
  Wiwi bidi dema mela (bibir terb atas, lidah terukur)
  Pembicaraaan yang taka pernah terlanajur
  Ma’e udu ndore boge (jangan kepala mendahului daging)
  Jangan mendahului apa yang seharusnya didahulukan.
  Masa bhida tuka bha (bersih seperti permujkaan piring)
  Bersih dari kesalahan
  Mae nitu bhade ngga’e (Ijangan nitu/roh tertukar menjadi Ngga’e/allah)
  Jangana menyatakan tak sanggup ditengah keadaan berlebihan

  Ngga’e bhade modo (Allah membalikka sesuatu menjadi kebaikan)
  Keberhasilan atas kehendak Tuhan
  Eke kede, bhanga pa’a (mengangkat ketiak, memhbuka paha)
  Memberi keluasan
  Bheoweto gidi mete (bertengkar dan menggelengkan kepala hingga berputar-putar)
  Menantang/mempertahankan mati-matian
  ’Ine bheto ’aame nao (Ibu bnheto/bambnu besar dan bapak ijuk)
  Penghubung atau jembatan dalam urusana peminangan
  Bhobha solo, ngasi pese (Setelah memukui diampuni dan setelah marah disasehati)
  Walau marah, namun cepat mernagkul kembli
  Iku napa bhode (ular hijaua menanati kayu pemukul)
  Keberanian (reaksi) bila ad aksi
  Ongga ke dadu ko’o nua (orang itu adalah pejantan kampung
  Seorang yang sangat berperan di kampung.
  Bhisaa bhora, mbeko mbodho (daya katanyua gagal,daya sihir kosong)
  Perbuatan sihir yang tak berdaya guna
  Mbana bhide koo sapanbo dagho (berjalan bagai perahu yang berlayar cepat)
  Jalan sangat cepat
  Papa kesa daka (Sling memyumbnag dan mebantu)
  Saling membantu dalam kesusahan
  Bhide pesu daka naka (Bagaikman kentut yang datang laksana pen curi)
  Suatu nperistiwa yang terjadi tiba-tiba
  ’Udu dudu eko dolo (kepalanya dibelakang rumah, ekornya di tepi dapur)
  Lingkungan keluarga
  Ka’e ’udu dudu , ari ’eko dolo
  Kakak adik dalam keluargas
  ’Ae dula ba’i atau bhisa mbeko (air lur pahit atau katanya penuh daya)
  Penyembuh utama
  Tii ’ae dula duka ha pata (Memberikan air lur berupa selembar kain sarong)
  Pemberian kain sarong pada saat kematian
  ’Ae dula tefa negha (Air liur sudah duludahkan)
  Perjanjian yang telah disepakati)
  Mbana dha, dora dhore (berjalan bersama, berkelana bersusulan)
  Seperjalanan dalam suatu urusan(mis. Urusan perkawinan)
  Dha’e wado ’ae ngasi (menyambung lagi kata-kata)
  Kembali mengulang pembicaraan
  In e dhadhi ‘ame mesa (ibu yang melahirkan, bapak yang menetaskan)
  Orang tua I(bapa mama)
  Dhadho bhaso, dedu kuda(mengangkatg piring, mengukur hidangan)
  Hanya tahu makan di rumah orang
  Pao mbai dhadjo (memotong terlalu panjang)
  Datang terlambat
  Bhida dako dhanda ana (Bagai induk anjing membawa anaknya dengan mulut)
  Membawa seuatu kesana kemari tanpa arah
  Dhapi dhonggo (hubngan yang berlapis)
  Suatu kesatuan dalam keluarga
  Tana sulu simba, watu sati dhapi (tanah yang teranyam, batu yang tertambal)
  Suatu wilayah/daerah yang masih memiliki kaitan eerat denan wilayah sekitar)
  Dhara dhiga (berdiri dan mengukurkan tangan dalam ketakutan)
  Merasa takut untuk bertindak
  Tepu negi dheo nemo, tepu negha moda wedu, dheo negah mona lela (memegang erat, bila sudah dipegang tak akan di lepaskan)
  Berpegang teguh pada janji
  Dhoko dhu didi demba (memikul hinggaa tiba, jinjing hingga sampai
  Melakukan pekerjaan secara tuntas
  Dhoko toto mendei memma (memikul memang, membawa serta)
  Membawa serta (suatu milik)
  Dhoko dhimba pata seru (membawa dan meniru pembicaraan)
  Meneruskan berita pada orang lain
  Ero eto (Bergerak ke sana kemari)
  Kurang tenang bertindak
  Esa reta rua dau (satu ke utaraa, yang kedua ke selatan)
  Tidak cermat, tidak tersusun
  Tu’a tuki ‘eja pero (hubungan perkawinan yang terdekat sebagai tu’a dan eja)
  Hubungan tu’a eja terdekat
  Tu’a eja pulo(hubungan perkawinan bnagaikan orang Pulo Ende)
  Hubungan tu’a eja yang tak msaling memberikan harta benda
  Mboto udu, luwi eko (kepala atau pun ekor yang matang itu yang dihidangkan)
  Pemberian belis setahap demi setahap sesuai dengan kemampuan
  Te ’engge sedho wero (memukul pinggang, menghantam pantat)
  Mencegah orang berbuat sesuatu
  ’Eru keu kombe dera jaga ata lo (Tidur berpelukan siang malam menjaga pasien)
  Bertahan siang malam menjaga pasien
  To’o wake eru kode (Bangun diteghakan, tidur dibaringkan)
  Pasien sakait sangat6 serius
  To’o mae ndi’i, mbangga ma’e mera (bangun jangan diam, bergerak jangan menetap)
  Harus betah menghuni rumah (dengan kewajiban)
  To’o ma’e ngoi mo, mbana mae dara bhado(bangun jan gan mengeluh, jalan jangan malas)
  Selalu siap untuk melaksanakan sesuatu
  Ma’e tau fea mea (jangan melakukan sesautu yang meringankan rasa malu)
  Jangan melakukan hal yang memalukan
  ’Ae ngasi so’o pusi kedhu(kata-kata masuk keluar)
  Pembicaraan yang berputar belit
  Kedhu ta mewu pusi ta muri (mengeluarkan yang lkapuk, mengisi yang baru)
  Menggaanti yang lama dengan yang baru (pemugaran)
  Kema tei, ghawo luka(pekerjaan didapat, usaha ditemu)
  Berhasil dalam usaha
  Kema meta, ghawo aso(pekerjaan mentah, usaha tak matang)
  Pekerjaan yang tak tuntas
  Mbe’i kembi ndaa ndawa (bersandar di dinding, menjulur kaki dipeuluh)
  Penanggung jawab utama dalam urusan pembelisan
  Tuda mudu wa’o muri
  Sama seperti mbe’i kembi ndaa ndawa
  Tei nia, pa ngara (wajah ditunujukkan dan nama disebutkan)
  Sama seperti meb’i kembi ndaa ndawa
  Ndi’i ipi, mera kemo (tinggal disamping, diam dekat pinggang)
  Tingal berdekatan, tetangga yang siap membantu
  Kai mudu pele, kenda mudu wesa (membuka dan mendang pintu yang pertama)
  Yang lahir pertama
  Ja’o ta kai mudu pele, kenda mudu wesa
  Yang sulung
  Bhide podo kepe rende (bagai setan mentup pikiran)
  Hilang akal, lupa ingatan.
  Papa kesa daka (saling bantu membantu)
  Salaing membantu
  Tana keta watu ja (Tanah dingin dan batu sejuk)
  Daerah aman
  Kudhu kete (dua orang tidur bersama karena dingin)
  Tuntutan adat (belis) seekor kerbaau baut mama
  Ii bhide ki, eta bhide kewa (sunyi bagai alang-alang, senyap bagai siput kecil)
  Diam tak campur tangan dalam urusan
  Mbuku suki ngongo bhoko: pikiran masih tertutup(mbuku suki), pengetahuan belum luas (ngongo bhoko)
  Kungu bubu donggo una sama. Kerja keras bersama sampai kuku tumpul dan belakang terbakar terik hingga kulit terkelupas laksana kurap.
  Duli dange (batas tanah atau kebun)
  sao wee ire reru (rumah berdekatan dan pelimbahan bersentuhan) bertetangga
  Udu eko, udu goo eko bhoko, udu mere eko dewa, udu mbei kedi, eko ndeli mesi (batas wilayah adat)
  mosa tuka timba, daki mata daci (mosa daki yang bijaksana)
  tepu mona wedu, dheo mona ghero gheso (pegang erat)
  pata ko’o ine dhadhi bapa mesa (ucapan dari orang tua)
  simo ri’a pama pawe ( menerima dengan baik)
  toki weki kere do (menunjuk dengan jelas)
  piki reta wangga wawo (berpikir tinggi)
  keso nggedhe sa’i (tidak bisa mengikuti jejak)
  sombo gata (peraturan yang berlaku)
  sombo gata ko’o ine dhadhi bapa mesa (aturan dari orang tua)
  timba ri’a mera ora (tenggang rasa)
  ti’i te’e pati dani (menyerahkan anak wanita untuk nikah)
  ka’e ari di’e sa’o toko tenda (saudara dalam keluarga besar)
  ngonggo weki ai do (menyukai seorang)
  tuda mudu wa’u muri (selalu menemani)
  Singi wiwi dombo dema ( pemanis bibir)
  po’i poa dombo dera ( sepenggal waktu)
  ti’ti te’e pati dani (pemberian tikar bantal sebagai penyerahan untuk pernikahan)
  keso te’e dangga dani (pelanggaran adat perkawinan)
  di’e sao toko tenda ( keluarga besar)

  ==============================
  SAKE SULA (SUMPAH ADAT)
  Ine ame embu kajo
  Ta mata mudu ree doe
  Kami tii negha mona wiki
  pati negha moda dai
  sai ta tii wiki
  nee pati dai
  napa moo mota imu bhide koja
  mesa imu bhida mina
  mbu nge dae sao
  kola tembu dewu.
  ================================
  OA TAU TUTU SAO (DOA)
  Sao jao sumbi sua
  di dima rua
  dhu reta tuka ruma
  kota rade tenda mbudu tedu
  kau ju jubu
  kau pengga dhongga
  kau ono mona tei
  kau meno mona nggena
  ghumhu ngere nunu
  bhabha ngere tana
  Ate (atap) sai dae dondo te
  moo
  (wete ngara dhapi nee embu kajo) ho miu dhongo
  (weta ngara) gegha miu eta
  (weta ngara) beju ai ha papa
  ate miu keta ngere keda rede kedi
  ja bhide ae dau (mesi)
  ngai miu mbenga negere mbutu.
  Orang kampung biasa mengucapkan ini di muka rumah mirip bhe sebanyak 4 kali)
  ======================

  Mboi Mbaka Loka Laka adala sumpah adat sebagai dasar hukum tula jaji.

  Weda sai eja mae mesu eja (bunuhlah iparmu lupakah kasihmu)

  paki sai fai mae mesu isteri (bunuhlah isteri abaikan cintamu)

  moo kita tau kae ria ari pawe (utamakan hubungan persaudaraan sejati)

  jeka tana die nee watu wonga (hingga bumi menghasilkan buah dan batu menguncupkan kembang)

  nee poso sa mboko tau lenga foko (petik satu buah muda sebagai pelepas dahaga)

  nee pui sa die tau mboo tuka (petik saja sebuah sekedar pengenyang perut)

  jeka nau ana pembe embu (hingga anak cucu kelak)

  ngara sai ta bheke mere nee bheja bhuku (siapa yang membentak keras dan menghardik kasar)

  imu moo napa kola die sao nee mbunga tembu dewu ( banjir bandang menghampiri kolong dan rumah)

  mota koo imu bhide koja ( binasa seperti kenari)

  nee mesa koo imu bhide mina (hancur bagai lemak)

  kee ngara mbana todo ka nee dora todo minu ( biar bisa makan dan minum selama perjalanan)

  asa mae so dhoi (selama tidak ada yang dibawa pulang)
  ==========================================
  DOA UNTUK INE AME EMBU KAJO
  Dibawakan dalam PASKAH BERSAMA NAGEKEO SEJABODETABEK 26 aPRIL 2012

  Bapa reta surga.
  Kami reke mona kedo ne’e sira ta mata mudu,
  nenga mona ghewo ne’e sira ta re’e do’e
  Ke, Ine ame, embu kajo, kae ari ne’e mbeja minda woe sa Nagekeo

  Sira ta kame jeka mbade,
  ta welo papa dheko,
  tau Nage jeka Keo,
  tau ta ka’e puu odo goo, mo’o ta ari wadi jeka ebho geo.

  Sira nepe peka kami ta muda ngi’i, tau tadi pau sa widha,
  Wadi sira pendo peka kami ta sulu fu, tau kodo pau sa toko.

  Bapa reta Surga,
  Kami mete sewe Kau ti imu ko’o da’e ta ri’a,
  wadi kami ama woso Kau pati imu ko’o dondo ta modo.
  Ke, Surga da’e ta tau ndi’i ko’o imi ko’o ta modo,
  ne’e dondo ta tau mera imu ko’o papa oko ne’e Kau, Ngga’e ne’e Ndewa kami.

  =======
  MUTU MUMU DHEMU DEMA
  Reta udu mutu mumu
  dau eko papa kame welo
  kita papa u-u
  welo kita papa dheko
  ate papa kambe rende kita papa pudu
  nenga ghena reke dama dhu

  Sira dau eko mai mera kita papa gheo
  mera papa gheo welo kita papa dheko
  metu ta so’o mbeo, ma’e mema papa egho
  kema meta ghawo mbeja mbembo

  =====
  Duli dange , tenda ape
  2. Ponggo kaju waja, pate are una
  3. Woka keda mbera, pate are kalo
  4. Sai ta pi singi rete rai, mota bhide pora mesa
  bhide mina. (supa jaji tii ata ta mada tana ata)

  =====

 11. Bert@ says:

  Ena wewa nde emba???????????.

 12. tanagekeo says:

  @Bert@: Kalau komentar foto Woda Wata, ke jao foto ena wewa sa’o ko’o Tua papa reta persis ena wisu we’e pu’u pau. Sekarang ada panggung kecil.

 13. jelin says:

  mai kita kungu bubu longgo una
  moo tau kema sama

 14. canada from imitrex pharmacy 20drugs used for anxiety seroquel

  http://www.bebo.com/buylevitraonline1 – buy levitra online gameday de

 15. yani sea says:

  thanks ya atas bahasa adat yang bermakna ini, ini sangat penting bagi generasi kami yang mulai lupa akan kekayaan kekuatan sastra nagekeo. yani sea, batam

 16. fr. Nus Ndoa says:

  masukan yang bermakna di tengah krisis identitas kultural yg melanda kami kaum muda ini

 17. tanagekeo says:

  @ Yani dan Fr. Nus: Jao punu utu ri’a miu sadha ena dae dondo te (blog). Mai kita papa luka, papa mbeo. Jao ata Mauromba. Mungkin mbeo guru Mil jaganio, ke kae jao. Guru Markus Mua di Lokatadho, yang sudah meninggal di bajawa itu ari tenge ko’o bapa jao. Jao ebho mera ndia jakarta negha iwa mbudu tedu iwa dima (35). Modo tabe woso….

 18. frans mado, Riti Nangaroro says:

  Ide yang jitu, kembangkan terus jadi bahasa pergaulan yang baik di tana nagekeo, bukti anda telah membangunkan jati diri Nagekeo dalam ususan bahasa. biasanya dalam acara peminangan seorang putri Nagekeo, sebaiknya kita gunakan bahasa adat nagekeo..Semoga

 19. fanye nuwa says:

  kalau kamu org nagekeo,,buktikan identitas diri anda bahwa kmu bisaaa…. berbicara dalam bahasa nagekeo…. yg ahkir2 ini sngat jarang di gunakan oleh generasi muda,,,,thnks bt bahasa2 adtnx,,,,ngao sena ngeriiii ke……..fany nuwa papua

 20. tanagekeo says:

  @ Fanye Nuwa dan Frans Mado: Ada yang bilang belajar bahasa itu perlu, karena bahasa adalah jendela dunia. Melalui pengetahuan bahasa kita mengintip dunia. Bhide ke mogha bahasa kita. Kita ngada mbe’o huku ada kita, kita ngada mbeo oda madi ne’e modo sara ata kita. Wuku udu enga eko, tungga mosa nua daki oda ta ne’e waka nga pu’u ine embu ne’e wadi ngesi jadi mosa ta ngada mbabho ngasi. Mbabho negesi ne’e ngesi madi ne’e ngai rende. Ngasi ngada, ngara mbe’o tau punu pata. Perlu mbe’o bahasa, menguasai bahasa.

  Mai minda wo’e ka’e ari ta sadha ena blog te, mai papa luka, papa mengga ade sara kita……

 21. FRUMENTIUS SOMERPES says:

  LOMBA KAMPUNGKU

  ja’o te ata baru ta ghako we’e ma’u
  ine ame negha susa dhadhi ja’o ena keka uma
  imu ko’o jadi mbingu mbeta susu teka wai muku
  uwi kaju isi mona, rade Lomba tana tu’u loa
  tonga dau ma’u, embo wala-mbata ngagha
  pusu muku-reto lao negha mona apo
  lame ae-muku ghe’u tau bere eru

  te ja’o sodho ena miu ta woso
  pu’u te, wesa poa ne’e wengi rua
  ndua uma banting tulang
  dhoi nio donggo iso
  sobhe ika nggae kima
  poro…ma’e ngoi mo

  bhide sira ta negha mera nama da’e sena
  ma’e ghewo ne’e da’e dondo ta odo
  ma’e mboo uru tuka bhide longo toto
  e mogha ne’e Lomba ngara negha todo oa moga
  dete dhatu ne’e ma’u ta woso ko’o watu ne’e kaju
  uru kita muri pu’u uwi
  mere mai dhembe (tempat moke)

  mai si kita to’o jogho wangga sama
  kodo ha toko, tadi kita ha widha
  mera ha wewa mo’o mutu kita ha dudhu
  pete ha seru toto sa rembu
  daka nua kita romba ua

 22. Tanagekeo says:

  @Frumen:
  Ata nggedhe mue mere dhadhi mesa ena emba
  ta tau mue ate koo oda mbeo nee oda nggae
  kita ngesi fusu mbunggu
  kita ngesi nee tie mae
  kita nee uma lema

  Utu mbeja kita soo woso ta dika teki dapu dero
  mai mbeja kita mae mboo ta mbana
  ede ha bui guwi, ha wisi wira
  ha suku tali tau wunu mengi nee bako weti
  tii ine embu ta juru engge mengge
  ghako kao sipo sagho kita

  Mai mbeja kita ee wado nua oda
  ee wado sira ta dika dida mbanga anga
  poa du, kombe dera sira ngai igha
  wengi ana jao wado sao….

 23. Mosadaki says:

  Ine ame… embu kajo… aratinya kita disarankan olh kearifan utk menghormati ibu dulu…

 24. Tanagekeo says:

  MBUKU SUKI NGONGO BHOKO artinya masih anak-anak, seperti bambu muda yang ruasnya masih pendek (ngongo bhoko) dan bukunya belum dibuka (mbuku suki ).
  secara positif berarti patut dipahami, secara negatif: masih bodoh dan tak pantas didengar perkataannya.

 25. Pata Pede, sulit bagi saya untuk menerjemahkan secara tepat sebagai apa. ‘Pata’ tidak bisa lepas dari ‘pede’ demikian pun sebaliknya. Pata pede adalah frasa yang beresensi banyak hal, tidak hanya tentang kalimat-kalimat pendek, kata-kata bermakna, sajak, pantun atau entah, yang pasti bahwa ‘pata pede’ menyiratkan kekuatan ‘bahasa dan sastra’ daerah.

  Membaca pata pede dan apalagi mendengar para mosa daki ber-pata pede, saya merasa tidak cukup dengan dua mata dan dua telinga untuk membacanya dan mendengarnya. Inilah luar biasanya ‘bahasa dan sastra’ daerah kita. Jamak makna dan pun multitafsir.

  Namun saya adalah satu yang beruntung bisa setia mengujungi kolom ini, sastra lisan yang bertebaran yang tidak dibukukan dapat dibaca dan dicerna serta dimaknai secara lebih mendalam di kolom ini. Lantaran itu, tidak heran memang, jika kolom ini membuat saya harus selalu terperanjat. Maksudnya adalah pasti akan muncul sesuatu yang baru, memberi pendaran imaji dan melahirkan inspirasi.

  kolom ini tidak hanya membuat saya selalu kangen pada romba, tetapi juga membangkitkan animo untuk belajar dan terus belajar tentang ‘bahasa dan sastra’ daerah…terima kasih woso om atas inspirasi ini..luar biasa

 26. Tanagekeo says:

  Kris, jao punu terima kasi woso negha komentar ena te.
  Pata pede lebih berarti kata bijak, karena itu kita mendengar pata pede ine embu, pata pede ata mere atau pata pede sira ta mosa daki. Ada punu nderi dan punu tei yang mempunyai arti yang sama yaitu omongan. Omongan juga harus terwujud dalam tindakan maka orang mengatakan kita punu mona bhodo punu, kita punu tei nee oda kema (bukti).

 27. Tanagekeo says:

  SAKE SULA (SUMPAH ADAT)
  Ine ame embu kajo
  Ta mata mudu ree doe
  Kami tii negha mona wiki
  pati negha moda dai
  sai ta tii wiki
  nee pati dai
  napa moo mota imu bhide koja
  mesa imu bhida mina
  mbu nge dae sao
  kola tembu dewu.

 28. Frumentius somerpes says:

  pata pede kata orang sering menjadi belati atau malah lebih tajam dari belati. makanya orang bilang ma’e tusu toko sumbu-ma’e roge toko moke.

 29. Tanagekeo says:

  Pata pede dee mbiro bhide piso. Ngada tau ghete tua, mogha tau ghete uta. Piso ta sama ngada tau mata ata. Pedi dede kita, ena tuka dima nee ngai rende sia, piso ngada tau ria pawe kita. Ngara tuka dima nee ngai rende ree, imu jadi rembu koo ree.

 30. mosadaki says:

  pata lebih dekat penegertiannya ke tutur kata dalam interaksi sosial.. sedangkan pede lebih dekat dengan syair-syair adat…

 31. Tanagekeo says:

  @Mosadaki, terima kasih sudah mampir. Terima kasih atas komntarnya. Hal ini bisa saja kita berbeda pendapat. Ada kecenderungan yang besar dalam bertutur bahasa Nagekeo. Kita selalu mengenal : punu tei, bhodhu ndii, kema tau, kema ghawo, puu todo. Demikian juga pata pede. Orang bisa bertanya: bhide emba pata kita? Ngada mogha kita sodho, bhide emba pata pede kita? Kata pede hampir tidak pernah berdiri sendiri. Mungkin ada teman-teman bisa menjelaskan ini…….. Mai kita papa kesa daka ae ngasi.a wiwi nee ngai rende….

 32. sebastiand says:

  terima kasih woso sudah posting pata pede adat,,,mudahan ini bisa menjadi media belajar yang tepat untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang pata pede nagekeo,,,

 33. Tanagekeo says:

  @Sebastian: terima kasih mogha negha buka blog te….

 34. abin says:

  memang kita nee ko ada wai bhodo nee nggae imu ta ngada mbabho pata nde tee merre wewa dewa,jdi trima ksih buat kae ta negha inisiatif posting ko pata pede.

 35. Tanagekeo says:

  @abin: terima kasih sudah berkunjung, mae ngasi pu’u nua emba?

 36. David Wuda says:

  Riti Tonggo watu woso, woso tungga watu ngawu nggedhe datu. Kata-kata ini selalu saya ingat sampai saat ini. Kini saya merantau jauh dari tanah air dan sekian tahun tak pernah kembali. Mudah2an kampungku sudah maju. Adakah teman2 dari Riti Tonggo yang dapat menunurunkan lebih banyak info tentang nua oda tana watu kita?
  Simo pati = terima kasih woso.
  Semoga ine ame embu kajo, Ngga’e rade Ndewa reta sipo sagho mbeja sa kita.

 37. Tanagekeo says:

  @David: Simo pati = terima kasih. Jao mogha nambu-nambu reke ata kita ngara sodho terima kasih ide emba. Jao pernah ingin mempopulerkan utu ri’a= terima kasih atau dhei ri’a= terima kasih.

  Ngara minda woe ka’e ari datu ne’e pata pede ta so’o modo papa sodho.
  Modo.

 38. petruspidi says:

  Beberapa waktu lalu, beberapa Adik di Malang dari Maunori mau belajar hukum adatx. Kebetulan ada tugas dari kampus dan tanya saya apa bisa jelaskan. Sya cuma bilang coba kunjungi blog tanagekeo. Trims byk Kae Talis ta negha berusaha dengan caranya melestarikan budaya Nagekeo.

 39. Leo Nardus says:

  halo tana nagekeo……saya minta tolong …apakah ada falsafah orang nakekeo tentang Tuhan………..terima kasih…

 40. Melchior Daki says:

  Pas moo susun pata bhea tau pesta intan paroki Maunori tanggal 6 Agustus 2012, kami negha bhodo lulu lala nggae bahasa mau untuk kata terima kasih. Kata apa ya,… yang pas untuk bahasa keo? Melky- Keo Tengah

 41. Tanagekeo says:

  Kata terima kasih : dhei ria… salam = tabe pawe…

 42. Abu says:

  ka’e jao usul,,, nee pata pede reta wawo ke no 4 postingan 24 oktober 2008 klo mona sada..”4 Tana ha bhabha
  Watu ha di’e “.coba pake “tana ha bhabha
  watu ha nggegha” menurt jao ke soo cocok….mf kae klo menurut kae ha di’e soo modo mona apa…menurut jao pata ke mencerminkan kesederhanaan klo pake kata ha di’e berarti msh bsr dari ha nggegha…klo ha nggegha berarti soo go’o nee soo sederhana wadi…modo…

 43. fabianus batam says:

  Jao bangga nee teman jaman skrg yg msh fasih pata pede nua oda kita apa wadi jeka ngada pakai bahasa adat sbgi ana rantau jao ucap bnyk trimakasih ….

 44. ketrin says:

  Nga’o ata Boawae meza ena ola Nagekeo. Tuga ngao mona bae be’o go pu’nu ana te (pata pede) ena sa’o. ngao usul ke ngaza modhe te be’o kita ngala tau buku ti’i ana ana generasi kita. terima kasih woso, mo kita bangun nagekeo ola tana kita

 45. abin says:

  @Tananagekeo: ngao pu’u nua Pauijo, Wajo. Ai ka’e A’ri taku ne’e buku sumber tentang ko’o ada wai kita seda. ngara ne’e sai ta tulis. terima kasih ka’e A’ri

 46. Ata Lomba says:

  Silahkan saja asal nanti sebutkan sumbernya. Tks

 47. Ata Lomba says:

  sampai sekarang belum ada buku. Rencana kami akan tulis sebuah buku dari catatan Tali ata Lomba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s