BUJU NGAJI

De ta kita muzi sena ,weki kita zi’a lo kita molo,umu kita lewa,rejeki kita woso,kita ghewo uku ada kia zi’a,bersyukur tarima kasi ne’e Ga’e kita ta mesu tebhe ne’e kita.Ngaza ola muzi susa beu gae Ga’e,bujungaji toto ne’e ita nangi,kone Ga’e ma la’e ti’i pati ola pai kega kita,ate tuga ta ngewa ne’e Ga’e Dewa. Nuzu mona dhu nenga mona gena ke setan negha bhaga mogha ate zede kita.Ga’e kami ta benu wua mesu. . . Ampo imo ola sala leko kami negha bai woso.Weo sai ate kami mo’o muzi dheko ne’e ola muzi Kau Ta Milo.Tau zeu sai kami pu’u ta e’e.Ga’e Yesus Ta Milo. . . Wua mesu sai kami ne’e sala. (Marianus Lowa)

BUJUNGAJI KOBE : O GA’E NE’E DEWA NGA’O. . NGA’O PUNU TARIMA KASI UZU KO’O OLA MODHE GA’E TA MONA SAI DOZE.PU’U POA JEKA KOBE, GA’E TI’I PATI TUGA TA PAWE,GA’E SIPO SAGHO WEKI MAE NGA’O,GA’E ZOKA MALEKAT TA MILO SI BHAGA PAMA JAGA NGA’O LOGO NIA,NEBU NGA’O LA’A MO MA’E APA TAKA,GA’E PEA DHEWA NGA’O DE ZALA TA DA SASA BHILA WULA DALA,GA’E TAU ZEU PU’U KO’O OLA WOLE KELE KO’O SETA TA KOKA E’E,GA’E NGA’O TA MILO MEZE.NGA’O UKU ADA TUGA GA’E ZETA DE’DHI.WEO SAI ATE NGA’O DHEKO BHILA ATE KO’O GA’E TA MILO.NGA’O PAI AMPO IMO KO’O SALA LEKO NGAO TA NEGHA BAI WOSO.PAMA JAGA NGAO KOBE NADE NE’E PAWE.O ATE MILO YESUS TA NGUSA TAU ADA,TAU ZI’A DHU OLO OLO.AMIN. (Marianus Lowa).

Advertisements

About Ata Lomba

Nagekeo kabupatenku. Keo Tengah Kecamatanku. Maunori tempat ari-ariku. Mauromba tempatku belajar merenangi laut Sawu dan melewati Sekolah Dasar. Mataloko dan Ledalero almamaterku. Jakarta tempat ku berlabuh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to BUJU NGAJI

  1. Merry Bheni says:

    Tau nga’o ula mo ne’e nua MauponggošŸ˜§,,, Terimkasih negha brbgi pnglaman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s