Monthly Archives: August 2015

NUA ODA DAN PERANNYA

Mai rapa ila nua oda kita. Bari wai ko’o sao tenda datu esa rua: 1. Nua oda selalu udu mbe’i kedi, a’i ndeli mesi. Udu rede eko solu dau mata ma’u. 2. Nua oda dau wili ma’u sa’o juri papa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment