Belajar Bahasa Adat Keo

 1. Sua Soda Wesa Lela
  Ine embu ta mata mudu re’e do’e, ta ngala tana watu
  ta ndi’i mudu mera do’e,
  miu sipo ri’a sagho modo,
  niu rembu ine embu ta udu mere eko dewa,
  ne’e ko’o sumbi tuki mada sagho.
  Rembu ha miu sipo ri’a sagho modo,
  kami mo’o kema tau weta weki sa ngara miu.
  Miu ti’i ri’a pati pawe ti’i kami.
  kema ma’e meta, ghawo ma’e aso.
  Ti’i kami kema nge, pati kami ghawo dagho,
  tau weta weki sa ngara ko’o miu ine embu kami.
 2. Sua Soda Tu Awu Dapu
  Siki wiwi,
  kobi dema  ae ngasi ta mona pawe, ta re’e amba
  Seru soa,  ngasi sami,
  Puu rede kedi tu dau mesi mite
  Nitu noa ulu mbole
  Ko’o miu menga ke.
  Kami weki ri’a do modo
  Ae ngasi ta re’e amba
  Mese ne’e dera wa ne’e ae.
 3. SUA SODA Ti’i Ka Ata Mata Re’e
  Tu Mae


  Te, kau (weta ngara) ta negha mudu mbana.
  Kami roka ri’a nduda modo.
  Nggere mo’o mbana kami ti’i kau ka.
  Te ka niwu, Ka niwu, ka miu negha nighu sepu siku
  Sibha donggo dima (wedu ka ena donggo dima, sibha ena donggo).
  Mbana sai kau ne’e bheto mbotu guru mutu
  ena da’e ta ri’a dondo ta modo.
  Imu sai ne’e ika iu.
  Woe sai ne’e kodo ngole.
  Ongga sai wai dako dala.
  Dika sai wai engga kima, bhaso sai wai mba’o.
  Mbana sai kau ena dera mese. Mese ne’e dera, wa sai kau ne’e ae.
  Ndua sai kau lowo lau.
  Kolu bhide kuku manu.
  Kau ngha sui bhide uwi, po’i ka bhide pale.
  Bhide kami nipi sai ma’e tei, mbalo ma’e pela.
 4. Sua Soda Ama Weki Ri’a
  Ine ame embu kajo
  ta mata mudu ree doe
  ta mbeo doa ghewo doa
  mai ka papa fala
  minu papa pinda
  Moo weki ria do modo
  ta ndii sao mera tenda
  weki tolo do waja
  dhadhi mbi mesa kapa
  wiwi liwu dema ngasu
  kedi mena wodo rade
  sao todo basa damba
  ngii ki ngongo tangi
  nitu jimu ndii wiki
  miu mere medha
  Moo ndii sao mera tenda
  nee keta fa mera ja
  moo umu dewa kamu dema
  tau ndii sao mera tenda
  moo wesi wawi ngi’i, peni manu tala
  moo mbi mbi mbeka mbeka…
 5. TI’I RIA PATI PAWE
  Kami ti’i mona wiki
  kami pati moda dai
  asa miu to’o mae ndi’i
  mbangga ma’e mera
  Miu punu ma’e todo dangga
  poke ma’e todo ndore
  miu wiwi mae isi
  dema ma’e de’e
  Ngara to’o ndii mbangga mera
  poke todo ndore, wiwi isi dema deu
  ko’o kami wado ena kami.
 6. Sua Soda tu Todo
  (Tu todo pati sira ta ate lo rende ngewa
  Ta bhaso dama kura).

  Miu ta wa’u mena,
  nee miu ta wa’u rade,
  Miu ta rede nee miu ta ridi.
  Ke bhaso dama miu menga ke.
  Taku ta kura, te ko’o miu.
  Taku ate miu lo, rende miu ngewa,
  menga te ko’o miu
 7. Sua Soda Maso Sao Muri
  Ke ine embu ta mata mudu re’e do’e.
  Miu ta ngala tana watu, ta ngala da’e dondo.
  Kami negha kema sa’o, tau tutu mu ne’e kaju mara.
  Miu sipo ri’a sai ne’e sagho modo rembu kami ena sa’o
  ne’e mogha ana embu miu ta mbana nama peka ke
  ta nambu ngga’e ka,
  sipo ria sagho modo mbeja kami.
  Mo’o weki kami ri’a, do kami modo.
  Miu kopo kami bhide kopo longo.
  Miu asa kami bhide asa kamba.
  Ti’I do tolo, pati weki waja
  rembu ha kami ena sa’o mere tenda dewa.
 8. SUA SODA TAU TUTU SA’O
  Sa’o ja’o sumbi sua
  di dima rua
  dhu reta tuka ruma
  kota rade tenda mbudu tedu
  kau ju jubu
  kau pengga dhongga
  kau ono mona tei
  kau meno mona nggena
  ghumbu ngere nunu
  bhabha ngere tana
  Ate (atap) sai da’e dondo te
  mo’o
  (weta ngara dhapi nee embu kajo) ho miu dhongo
  (weta ngara) gegha miu eta
  (weta ngara) beju a’i ha papa
  ate miu keta ngere keda rede kedi
  ja bhide ae dau (mesi)
  ngai miu mbenga ngere mbutu.
  Orang kampung biasa mengucapkan ini di muka rumah mirip bhea sebanyak 4 kali)
 9. Sua Soda Utu Sira Ta Mo’o Mbana Dora
  Ka Fala Minu Pinda
  Te ine ame, embu kajo, ta mata mudu re’e do’e.
  Ta negha pipi pipi tenda-tenda.
  Mbeja aa miu ta ngeha mera ena papa ndala.
  Kami dhatu ee tei, nenga nggesa.
  Kombe te, kami tii miu ka, pati miu ae.
  Kami dhatu kila ri’a tabe pawe.
  Ti’I kami weki ri’a, pati kami do tolo.
  Kami tau dida dika  mbanga anga,
  weta weki sa ngara, kere etu napa nia
  Ma’e kura, ma’e apa.
  Te ana embu miu…(weta ngara) menga ne’e oda mbana,
  mo’o ngga’e oda kema ena nua oda ata.
  Miu tuda mudu, ana embu miu wa’u muri.
  Ti’I imu ngai sia, pati imu rende eda,
  mo’o kema imu tei, ghawo imu luka.
  Kema nge ghawo dagho.
  Mo’o imu dhatu dado ndia sa’o.
  Ndi’i dudhu mera gheo sai rembu miu.
  Ka sai papa fala, minu sai papa pinda.
  Kombe te kami ma ti’i pau miu ka,
  pati pau miu minu ae.  KA SAI MIU.
  Kami oa wadi
  mbana imu jeka dhu ru’u.
  Dora imu jeka jepi ra’i.
  toni imu jeka tembu,
  dombo dewa reta,
  rudhu negha ma’e julu.
  Muda imu jeka bhungga,
  kamu rabhe rade.
  Wedu ma’e ndembu,
  lenda ma’e mbeta.
  Ke ine ame embu kajo, ema bapa
  ta kami oa ama
  utu ana embu miu ta mo’o mbana.
 10. Sua Soda Tau Kema Kopo Paa
  Te kami ti’i ka pati minu uru miu ta negha pela welo
  nambu kami mbana luka dora tambu.
  Dae dondo miu menga te.
  Miu ma’e na mbana mbana wadi.
  Kami tii ka pati minu mo’o ama kami weki ria do modo,
  Kami tii ri’a pati pawe ti’i miu
  mo’o do kami tolo weki kami waja.
  Mo’o kema tei ghawo luka.
  Tau weta weki nee sa ngara, tau ndii da’e ne’e mera dondo.
  Te kami ti’i miu ne o’o,
  mo’o tau roka noa kuni nggena, tau supu simba ko’o miu.
  Tau reu we’e ko’o miu ma ke.
 11. SAKE SULA (SUMPAH ADAT)
  Ine ame embu kajo
  Ta mata mudu ree do’e
  Kami ti’i negha mona wiki
  pati negha mona dai
  sai ta ti’i wiki
  ne’e pati dai
  napa mo’o mota imu bhide koja
  mesa imu bhida mina
  mbu nge da”e sao
  kola tembu dewu.
 12. SUA SUDA AMA RI’A
  Ke ine embu ta mata mudu re.e do’e.
  Miu ta ngala tana watu, ta  ngala da’e dondo.
  Kami negha kema sa’o, tau tutu mu ne’e kaju mara.
  Miu sipo ri’a sai ne’e sagho modo
  rembu kami ena sa’o
  ne’e mogha ana embu miu ta mbana nama peka ke
  ta nambu nggae ka,
  sipo ri’a sagho modo mbeja kami.
  Mo’o weki kami ri’a, do kami modo.
  Miu kopo kami bhide kopo longo.
  Miu asa kami bhide asa kamba.
  Ti’i do tolo, pati weki waja
  rembu ha kami ena sa’o mere tenda dewa.
 13. SUA SODA AMA RI’A
  Te ine ame, embu kajo, ta mata mudu re’e do’e.
  Ta negha pipi pipi tenda-tenda.
  Mbeja aa miu ta ngeha mera ena papa ndala.
  Kami dhatu ee tei, nenga nggesa.
  Kombe te, kami tii miu ka, pati miu ae.
  Kami dhatu kila ri’a tabe pawe.
  Ti’I kami weki ri’a, pati kami do tolo.
  Kami tau dida dika  mbanga anga,
  weta weki sa ngara,
  kere etu napa nia
  Ma’e kura, ma’e apa.
  Te ana embu miu…(weta ngara)
  menga ne’e oda mbana,
  mo’o ngga’e oda kema ena nua oda ata.
  Miu tuda mudu, ana embu miu wa’u muri.
  Ti’i imu ngai sia, pati imu rende eda,
  mo’o kema imu tei, ghawo imu luka.
  Kema nge ghawo dagho.
  Mo’o imu dhatu dado ndia sa’o.
  Ndi’i dudhu mera gheo sai rembu miu.
  Ka sai papa fala, minu sai papa pinda.
  Kombe te kami ma ti’i pau miu ka,
  pati pau miu minu ae.  KA SAI MIU.
  Kami oa wadi mbana imu jeka dhu ru’u.
  Dora imu jeka jepi ra’i.
  Toni imu jeka tembu, dombo dewa reta,
  rudhu negha ma’e julu.
  Muda imu jeka bhungga, kamu rabhe rade.
  Wedhu ma’e ndembu, lenda ma’e mbeta.
  Ke ine ame embu kajo, ema bapa
  ta kami oa ama
  utu ana embu miu ta mo’o mbana.
 14. WOKU TOKU
  Ja’o mona
  bhodo wuku, bhodo enge.
  Ja’o tau dhu supu tutu, eko watu mbana.
  Kita mo’o mutu kita jogho mumu
  mo’o kodo kita sa toko.
  Dhemu kita jogho dema,
  mo’o tadi kita sa tembu.
  mo’o kodo kita sa toko
  Ta ndate tau fe’a, ta reu tau we’e.
  Papa tiwo kita noa ha go’o  mo’o tau woso.
 15. WUKU TOKU MATA RE’E
  Ke kami  negha wuku toku, te negha mboka ka wai lo’a mosa, mbembe ka wai jata metu, bhide miu ka’e ari sa’o tenda, udu dudu eko dolo ta negha mboto reta todo,  miu toki ka weke  bhide tewu toni, tuju ka weke bhide muku muda, mo’o kami mo’o mbeo. Bhide taku udu wuku,  eko enga,  negha ne’e ta tau bhoe tewa, ta juru tau su’u wangga negha datu, ta sulu fu muda ngi’i.
  KE MENGA KE (dhewo samba weta ngara)
  “ Kita negha mbe’o,  modo punu sai songgo woso uta kapa. Sepu rada ta imu negha mada ko’o nua oda. Ngara sa’i ka kombe pata mona ka punu. “
Advertisements

About Ata Lomba

Nagekeo kabupatenku. Keo Tengah Kecamatanku. Maunori tempat ari-ariku. Mauromba tempatku belajar merenangi laut Sawu dan melewati Sekolah Dasar. Mataloko dan Ledalero almamaterku. Jakarta tempat ku berlabuh.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s